Kemarahan Alloh Pada Orang India Yang Merobohkan Masjid ... MENGERIKAN!!! .... Ini Yang Terjadi Selanjutnya ...

India - Tabloid Anshari Expres yang terbit tiap-tiap Ahad di Hindia mengatakan kalau ada sekelompok beberapa orang Hindustan yang begitu fanatik, yang sudah demikian lama ingin menyerang Islam, mereka merobohkan satu Masjid Barbari pada tanggal 6 December 1992. Tabloid itu mengabarkan kalau lebih kurang 40 orang Hindustan yang bersekongkol merobohkan masjid itu segera buta, yang sebagian dokter sudah angkat tangan, tidak mampu mengobati kebutaan mereka itu. Orang-orang yang memperoleh musibah buta mata ataupun yang lain, yang turut dan dalam usaha merobohkan Masjid Barbari itu sekarang ini hidup dalam kesengsaraan. Mereka mendapat pertolongan dari perserikatan grup Hindustan.

Ada salah seseorang ikhwan yang saya dapatkan saat saya lakukan penyelidikan dalam peristiwa mengenaskan itu, dia berkata, “Seluruh warga yang turut serta dalam perbuatan yang begitu gegabah itu (merobohkan masjid) ditimpa kebutaan atau lumpuh badan. ”

Musibah dalam peristiwa ini ataupun musibah-musibah yang lain yang Allah timpakan pada
beberapa pelaku dosa yaitu bukti nyata kalau Allah Ta’ala senantiasa menolong agama mulia ini, Islam, dan Dia membela orang-orang yang beriman.

Walau musuh-musuh Islam senantiasa berupaya menghancurkan Islam dan golongan muslimin dengan beragam langkah, namun Allah sudah berjanji senantisa memuliakan dan meninggikan agama-Nya dan membantu dan membela orang yang beriman.

Meskipun musuh-musuh Islam berupaya menghancurkan agama Islam dan golongan Muslimin dengan semuanya langkah, namun Allah telah berjanji akan selalu memuliakan dan meninggikan agama-Nya dan membantu dan membelanya meskipun beberapa orang kafir membencinya. Allah Ta’ala berfirman,

“Yang sekian itu yaitu lantaran sebenarnya mereka nenentang Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, jadi sebenarnya Allah begitu keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr : 4)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Seungguhnya Allah benar-benar menangguhkan siksaan atas orang-orang dzalim jadi apabila Dia sudah menyiksanya, jadi tidak ada yang lewatkan sedikit juga. ” Lalu, beliau membaca Surat Hud : 102, ‘Dan begitulah adzab Tuhanmu, apa jika Ia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sebenarnya adzab-Nya itu yaitu begitu pedih lagi keras. ” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

semoga bermanfaat ...

sumber : https://if-shared.blogspot.com


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kemarahan Alloh Pada Orang India Yang Merobohkan Masjid ... MENGERIKAN!!! .... Ini Yang Terjadi Selanjutnya ..."

Posting Komentar

tulis komentar anda di kolom ini